עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749

הרעת תנאי עבודה​

הרעת תנאי עבודה

למנוע שינוי קיצוני בעבודה

 

הרעת תנאים בעבודה שיוצרים כל מצב שהוא של שינוי קיצוני שחל לרעה במעמד העובד, ושלא היה קיים בעבר, הוא מצב כללי של עבירה על החוק האסורה על פי חוק ובגינה ניתן להגיש תלונה. פעמים רבות עובד נמצא במסגרת של תנאי עבודה מסוימים, ואשר גם נקבעו עבורו במסגרת חוזה או במסגרת ראיון העבודה עמו, העובד אכן מבצע את חלקו במסגרת על הצד הטוב ביותר, אולם לפתע הוא מבחין במצב של הרעת תנאים בעבודה- לדוגמא שינויים שלא דובר עליהם, כגון קיצוץ משמעותי בשעות העבודה באופן היכול להרע ולפגוע בפרנסתו של העובד ובשכרו, הרעת תנאי עבודה כגון שינויים שונים בתנאים עד אף למצב של פיטורי העובד, אלו מעשים לא חוקיים שהעובד זכאי לקבל עליהם פיצויים, הרעת תנאי עבודה.

 

הרעת תנאי העבודה לקבל את כל הזכויות

 

נושאים נוספים הכוללים מצב של הרעת תנאים בעבודה יכולים להיות מניעה של הוצאות נסיעה או צמצום מתן של הוצאות אלו, מניעה או דחייה של תשלום משכורות, או תשלום עבור שעות עבודה נוספות, אי העברת תשלומים הקשורים לדמי חופשה או לדמי הבראה, מעבר למקום עבודה אחר שאינו מאפשר לעובד נסיעות נוחות אליו, קבלת יחס כללי גרוע של המעסיק לעובדיו ללא שום הסבר, וזאת לאחר שהעובד הוא עובד מסור ואחראי שאף נמצא בחברה זמן רב, כל מצב של קבלה של יחס של זלזול או יחס הכולל השפלה, הטרדה או כל מעשה לא מוסרי אחר, כל יחס שונה היוצר אצל העובד תחושה של חוסר אונים ובלבול המאלצים אותו לא למצוא פתרון אחר למצב, אלא רק להתפטר, במקרים אלו עובדים רשאים לדעת כי הפיטורין שלהם נכפה למעשה עליהם ועל כן הם זכאים לקבלת פיצויי פיטורין לכל דבר. חוק זה מטרתו ליצור הגנה לכל עובד ולמנוע כל מצב בו מעסיק יוכל לעשות ככל העולה על רוחו עקב היותו המעסיק בעל הסמכויות והכוח.

 

הרעה של תנאי עבודה להגיש תביעה משפטית

 

גם כל שינוי בזמני העבודה באופן היוצר הרעה משמעותית, או כל שינוי בהיקף העבודה וכדומה קשורים לנושא זה ויכולים להגיע לתביעה משפטית ולתלונה בה העובד יוכל לקבל גם פיצויים כספיים והתחייבות לחזור לעבודתו.

 

תנאים בעבודה לוודא שאין עבירה על החוק

 

נושאים רבים בתחום דיני עבודה יכולים לגרום למצבים לא הוגנים של ניצול מעסיקים את העובדים שלהם, אלו מצבים הכוללים גם הרעת תנאים בעבודה יכולים להיות מניעה של הוצאות נסיעה או צמצום מתן של הוצאות אלו, מניעה או דחייה של תשלום משכורות, או תשלום עבור שעות עבודה נוספות, אי העברת תשלומים הקשורים לדמי חופשה או לדמי הבראה, מעבר למקום עבודה אחר שאינו מאפשר לעובד נסיעות נוחות אליו, קבלת יחס כללי גרוע של המעסיק לעובדיו ללא שום הסבר, וזאת לאחר שהעובד הוא עובד מסור ואחראי שאף נמצא בחברה זמן רב, כל מצב של קבלה של יחס הכולל השפלה, הטרדה או כל מעשה לא מוסרי אחר, כל יחס שונה היוצר אצל העובד תחושה של חוסר אונים המאלצים אותו רק להתפטר, במקרים אלו עובדים רשאים לדעת כי הפיטורין שלהם נכפה למעשה עליהם ועל כן הם זכאים לקבלת פיצויי פיטורין לכל דבר. חוק זה מטרתו ליצור הגנה לכל עובד.

 

הרעת תנאים הגשת תביעה משפטית

 

ניתן להגיש תביעה משפטית גם על כל שינוי בזמני העבודה באופן היוצר הרעה משמעותית, או כל שינוי בהיקף העבודה וכדומה קשורים לנושא זה ויכולים להגיע לתביעה משפטית ולתלונה בה העובד יוכל לקבל גם פיצויים כספיים והתחייבות לחזור לעבודתו, אולם עובדים רבים אינם מכירים סעיפים אלו בחוק.

 

הרעת התנאים בעבודה לשמור על החוקים

 

מקרים של הרעת תנאים בעבודה יכולים לכלול כל מצב בו חל בתנאי העבודה של העובד עם שינוי קיצוני שפועל לרעה במעמדו, שינוי שלא היה קיים בעבר, במקרה זה מדובר על מצב כללי של עבירה על החוק האסורה על פי חוק. פעמים רבות עובד נמצא במסגרת של תנאי עבודה מסוימים, ואשר גם נקבעו עבורו במסגרת חוזה עבודה או במסגרת ראיון העבודה עמו, אולם לפתע הוא מבחין במצב של הרעת תנאים בעבודה- לדוגמא שינויים שלא דובר עליהם, כגון קיצוץ משמעותי בשעות העבודה באופן היכול להרע ולפגוע בפרנסתו של העובד ובשכרו, הרעת תנאים בעבודה כגון שינויים שונים בתנאים עד אף למצב של פיטורי העובד, אלו מעשים לא חוקיים שהעובד זכאי לקבל עליהם פיצויים.

 

 

מה הינה הרעת תנאי עבודה?

 

הרעת תנאי עבודה ניכרת הינה שינוי מתנאי נוכחי, אשר מסב נזק לעובד. לא כל שינוי הינו הרעה של תנאי העבודה, כמו למשל – שינוי אזור עבודה – מחדר לבד לחלל פתוח, הפחתה בשכר חודשי, הורדה בהיררכיה הארגונית, העברה לאזור מרוחק. יש לבחון את הגורמים של המצב. מותר להרע את תנאי העבודה של עובד ולא קיימות לו זכות מוקנית לזאת שתנאי העבודה שלו יוגנו. מותר למעביד להרע את תנאי העבודה של העובד שלו והעובד לא עשוי לכפות על המעביד להגן על התנאים הנוכחיים. עובד יכול במצב הנ"ל להתפטר, תוך כדאי שהינו זכאי לפיצוי פיטורין. זה השיפוי שהחוק מעניק לעובד שמתנגד להרעת תנאי העבודה שלו. 

כאשר מתבצעת הרעת תנאי עבודה איך הכי נכון להתנהל? האם נדרש לתת למעביד התראה בטרם התפטרות?

התשובה לכך הינה חיובית. על מנת להיות זכאי לנצל את הזכות להתפטר ובמקביל לקבל פיצויי פיטורין בשל הרעת תנאי עבודה, העובד צריך להצהיר לאלתר כי הוא מסרב להרעת התנאים ולתת בידי המעביד לתקן את העוולה. אך ורק במידה והמעביד לא יתקן אותה – רשאי העובד להתפטר עם זכאות לפיצויי פיטורין.

 

מה הינם המצבים שבעטיים מאופיינת הרעת תנאים?

 

שינוי הסכם עבודה או לחלופין צו הרחבה – קבלת תנאים מעטים לעומת מה שנקבע בהסכם עבודה או צו הרחבה המסב נזק לתנאים הנוכחיים מאופיין כהרעה בתנאי עבודה. בזאת טומן בחובו אף תנאים שהמעביד התחייב אליהם בהסכם עבודה, כמו למשל – מקום מגורים והן מכונית.

 

הורדה בשכר החודשי – גם במידה והיא מבוצעת ברשות העובד, אלא אם כן נערך שיני בנהלי עבודה, שאין בוצע על מנת להסב נזק לתנאי העובד או מפאת פסול, הווה אומר – במידה ועסקינן בשינוי מערכתי והן בקיצוץ כוללני, בית המשפט לא יבחין בזאת כהרעת תנאים.

 

שינוי אזור עבודה – במידה ומקום העבודה עובר לאזור אחת לעת לא ידועה, שינוי זה מאופיין כהרעה בתנאים. על פי החוק, במידה ועסקינן בעיסוק כמו לדוגמה – אבטחה, שבלאו הכי העסקתה מחייבת שינוי תדיר מאזור לאזור, אזי לא תאופיין כהרעת תנאים.

 

הלנת שכר – התמהמהות או איחור ממושך של תשלום שכר, אף במידה ובכוונה ואף במידה ולאו, מאופיין כהרעה בתנאי העבודה והתפטרות העובד בשל כך תוגדר כפיטורין.

 

התעמרות במקום העבודה – מעביד שניהוג להשפיל את העובד והינו מתפטר בשל כך, זכאי לקבל פיצויי פיטורין, באותו אופן לו היה מפוטר.