עובדים רבים המועסקים במקומות עבודה שונים חשים כי יש החלטות, שמתקבלות על ידי מנהלי החברה, ומונחתות עליהם ללא אזהרה מראש מהוות הרעת התנאים הקיימים במקום העבודה, בעיקר בשכר. במצבים אלו ניתן לראות עובדים, שאינם שמחים משינוי ההוראות במקום העבודה או מהחלטות אחרות, שניתנות על ידי המעסיק, ומכך מרגיש כי אינו מוכן להשלים עם הוראת אלו.

על פי חוק פיצוי פיטורין א11, אשר לקח בחשבון גם מצבים אלו במידה והעובד מרגיש הרעת תנאים בעבודה, זכאי להתפטר מהעבודה על פי חוק ולקבל פיצויי פיטורין. למרות קיומו של חוק זה עובדים רבים אינם מודעים אליו. גם במקרים שבהם עובד מרגיש כי ישנם הוראות ותנאים, שניתנו במקום העבודה, והוא מגדיר אותו כהרעת תנאים, אך הם אינם כאלה, אך למרות זאת, החוק כולל גם מקרים אלו, ולפי החוק הוא זכאי להתפטר על סמך הרגשה זו ולזכות בפיצוי. אך למרות שהחוק מתיר לעובד להתפטר על סמך הרגשה זו בלבד, על פי חוק, העובד מחויב לספר למעסיק על הרגשה זו, ולתת לו אפשרות לתקן את תנאי העבודה כדי שהעובד יהיה מרוצה.

 

איך אדע מתי יש הרעת תנאים במקום העבודה?

 

החוק מכיר במקרים רבים שיסודם הרעת תנאים בעבודה והם:

 

הורדה בשכר או ביטול של מרכיב מסוים במשכורת, שהיה נהוג לשלם עד כה.

 

בקשה מהעובד לשנות את מיקום העבודה במרחק של עד 40 ק"מ מביתו

 

שינוי שעות העבודה הקבועות של עובד. 

 

דיבור שאינו הולם מצד מעסיק של עובד לעובד. 

אך למרות מקרים אלו שהוזכרו יש צורך לדייק בעניין שבהם הם נחשבים כהרעת תנאים בעבודה, להלן דוגמאות:

 

העברת עובד ממקום למקום

 

כאשר ישנה חברה שלה סניפים שונים בארץ, בדרך כלל החברה משבצת כל עובד בסניף במקום מגוריו, אך ישנם מקרים שבו החברה מבקשת מהאנשים לעבור לסניף אחר הממוקם בעיר אחרת. לפיכך העובד מרגיש שזוהי הרעת תנאים בעבודה , אך החוק אינו מגדיר העברה של עובד מסניף לסניף בטווח של 40 ק"מ כהרעת תנאים, משום שדרישה זו היא בגדר הסביר.

 

בקשה מעובד להחתמת כרטיס נוכחות

 

עובד הנדרש ממעבידו להחתמת כרטיס נוכחות ועובד זה חושב כי בקשה זו היא הרעת תנאים על פי חוק היא לא : " נקבע כי החתמת כרטיס נוכחות במקום הגשת דו"ח שעות בצורה ידנית, אינו מהווה הרעת תנאים ומשכך אינו מזכה את העובד בפיצויי הלנת שכר" 

לאור המקרים אלו , הלא מוחלטים, יש להתייעץ עם עורך דין.

 

עורכי דין המתמחים בהרעת תנאים בעבודה להגיש תביעה משפטית

 

על פי חוזי עבודה ישנם תנאים מפורשים בחוק לגבי אופי וסוג העבודה, אך לא תמיד כל עובד מכיר בעובדה שהוא יכול להגיש תביעה במקרים של הפרת החוזה או החוק, למשל בשינוי בזמני העבודה באופן היוצר הרעה או שינויים בהיקף העבודה וכדומה קשורים לנושא, וניתן על פי החוק להגיש תביעה משפטית ותלונה בה העובד יוכל לקבל גם התחייבות לחזור לעבודה.

 

עורך הדין להרעת תנאים בעבודה כדי ליצור יציבות במקום העבודה

 

כל הרעה של תנאים בעבודה יכולה לכלול שינוי קיצוני במקום העבודה, שמערער את היציבות במקום, המהווה עבירה על ובגינה ניתן להגיש תלונה. פעמים רבות עובד נמצא במסגרת של תנאי עבודה שנקבעו עבורו גם במסגרת חוזה או במסגרת ראיון והעובד אכן מבצע את חלקו על הצד הטוב ביותר, אך הוא לפתע הוא מבחין במצב של הרעת התנאים אם אלו שינויים שלא דובר עליהם או אם מדובר בשינויים שונים בתנאים הכללים עד אף למצב של פיטורי העובד, ואלו מעשים לא חוקיים שהעובד זכאי לקבל עליהם פיצויים. 

 

הרעת תנאים בעבודה להגן על זכויות העובדים עם עורך דין

 

הרעת תנאים בעבודה יכולים לכלול נושאים רבים, למשל כאשר העובד אינו מקבל הוצאות נסיעה, הלנת שכר, כלומר ששכרו אינו משולם בזמן או נדחה, כאשר הוא אינו מקבל תשלום עבור שעות עבודה נוספות, לא מועברים לעובד תשלומים הקשורים לדמי חופשה או לדמי הבראה, מקום העבודה עובד למקום חדש שאינו מאפשר לעובד נסיעות נוחות אליו, ואף במקרים של קבלת יחס כללי גרוע של המעסיק לעובד ללא הסברים ובמיוחד אם העובד הוא עובד מסור ואחראי, תנאים גרועים יכולים להיות גם יחס של זלזול או יחס הכולל הטרדה או כל מעשה לא מוסרי אחר מצד המעסיק, יחס היוצר אצל העובד תחושה של חוסר אונים  המאלץ אותו לא למצוא פתרון אחר למצב, אלא אף להתפטר, במקרים אלו עובדים רבים אינם יודעים שהפיטורים שלהם נכפו למעשה עליהם ועל כן הם זכאים לקבלת פיצויים. לכן החוק מטרתו להגן על כל הזכויות של העובדים וליצור הגנה לכל עובד, כדי למנוע כל מצב בו מעסיק יוכל לעשות כל שירצה.

הרעת תנאים בעבודה

עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749