מאמרים

הרעת תנאים בעבודה
שימוע לפני פיטורים

עורך דין פיצויי פיטורין

במציאות של כיום נדרש המעביד בהתאם לדין להעלות בכתב את תנאי עבודתו של העובד שלו והדבר לפני שהוא יתחיל לעבוד. בשל כל כדאי למעביד להיוועץ עם עורך דין פיצויי פיטורין עבור בכירים, כדי לבצע הסכם מעין הלה באופן הכי מיטבי בנושא של דיני עבודה בכירים,

שימוע לפני פיטורים

עורך דין לענייני עבודה

הנתיב הכי אופטימלי עבור ביצוע בחירה של עורך דין לענייני עבודה הינו פגישה פרטית אחד על אחד עם אותו עורך דין האמור ואף בחינה באותה פגישה אישית במידה ומתקיימת תחושה של כימיה בין שני הצדדים של המטבע והן במידה ומתקיימת בין שני הצדדים של המטבע הרגשה של אמון – בין אותו עורך דין לבין עצמכם, בשל כך כי הלה מהווה נדבך משמעותי באופן ניכר,

שימוע לפני פיטורים

עורך דין דיני עבודה​

מדוע לפנות לעורך דין דיני עבודה בתביעות מול מעסיקים?

שוק העבודה בישראל עובד על פי מערכת חוקים וכללים מורכבת מאוד. לכל עובד במשק יש זכויות רבות אשר הוא זכאי להם. שעות עבודה, שכר, תנאי העסקה וימי מחלה הם רק חלק קטן מכל החובות שיש למעסיק בישראל. אבל לפעמים, 

שימוע לפני פיטורים

פיצויים לעובד שהתפטר​

פיצויים לעובד שהתפטר לקבל את כל הפיצויים

לפעמים עובדים שמתפטרים לא מכירים את כל הזכויות שמגיעות להם למשל על הפיצויים שהעובד יקבל יכללו גם כל מה שהצטבר בחשבונו, אם זה כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים כיוצא באלו וכל זאת ללא קשר לסיבות להתפטרות, אלו פיצויים שמגיעים לכל עובד גם אם מדובר במקרה של התפטרות יזומה או במקרה של פיטורים.

שימוע לפני פיטורים

ייצוג עובדי הוראה​

ייצוג עובדי הוראה לקבוע את תנאי ההעסקה

זה ידוע שכיום מקצוע ההוראה הוא מקצוע קשה ביותר, ושתנאי העסקה של מורים יכולים להיות מופלים לרעה, ללא תנאים טובים ובעיקר כאשר מדובר בעובדי הוראה זמניים שאין להם כל מידע לגבי השכר לשעה או לגבי השכר החודשי המגיע לכם, וכן הם חסרי מידע לגבי כל הזכויות המגיעות להם.

שימוע לפני פיטורים

עורך דין בירושלים והסביבה

מהו עורך דין בירושלים והסביבה?

עורך דין הוא אדם שיש לו הרשאות על פי חוק במתן יעוץ משפטי, לאחר שלמד משפטים, והשיג תעודה מוסמכת המאפשרת לו לעסוק במקצוע עריכת הדין. עורך דין בישראל, המופיע מול בית משפט ומייצג את הלקוח ששכר את שירותיו, ושוטח את הטענותיו ותביעותיו בבית המשפט ומבקש מבית המשפט להכריע בסוגיה האמורה.

שימוע לפני פיטורים

עורך דין בבית שמש והסביבה

עורך דין על פי חוק הוא אדם, שהוסמך לייצג אדם אחר בייצוג משפטי.  עורך הדין רשאי לייצג אדם רק לאחר שסיים את לימודי המשפטים וקבל הרשאה לעסוק בתחום. עורך הדין מגיע לבית המשפט, ושוטח את טענותיו ובקשותיו בפני השופט ומבקש ממנו להכריע בסוגיה המדוברת.  בכל שנה מסיימים מאות

שימוע לפני פיטורים

הרעת תנאים בעבודה

עובדים רבים המועסקים במקומות עבודה שונים חשים כי יש החלטות, שמתקבלות על ידי מנהלי החברה, ומונחתות עליהם ללא אזהרה מראש מהוות הרעת התנאים הקיימים במקום העבודה, בעיקר בשכר. במצבים אלו ניתן לראות עובדים, שאינם שמחים משינוי ההוראות במקום העבודה או מהחלטות אחרות, שניתנות על ידי המעסיק, ומכך מרגיש כי אינו מוכן להשלים עם הוראת אלו.

שימוע לפני פיטורים

חוק חופשה שנתית ופרשנותו

בחוק פורש שזכות העובד זכאי לצאת לחופשה וחובת המעביד להוציא . הפסיקה קבעה שמועד היציאה לחופשה היא בתחום סמכויותיו של המעביד ,אך יש להפעילה תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו.

(ארצי ) לו/4-5 משה גינסטלר ואח' נ' מדינת ישראל, ח(1) 003

עורך דין בירושלים והסביבה

חוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטוריםתשכ"ג-1963, קובע מי זכאי לפיצויי פיטורים:

סעיף 1 (א) - עובד שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר. או עובד עונתי שעבד שתי עונות ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר.

סעיף 1 (ב) - עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק ונתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים.

עורך דין דיני עבודה

ימי מחלה
ניתן בבית דין הארצי לעבודה מיום 29.11.12

עובדות מדובר בערעור בסכסוך קיבוצי על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב בו נדחתה בקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות") לסעד הצהרתי לעניין זכאות עובדי א. (להלן: "המעסיקה") לצבור ימי חופשה בתקופת מחלה.

השאלה המשפטית בה נדרש בית הדין להכריע הנה

שימוע לפני פיטורים

דמי מחלה
תשלום דמי המחלה נועד לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בתקופה בה נבצר ממנו לעבוד מחמת מחלה.חוק דמי מחלה,   התשל"ו-1976 חוקק במטרה להעניק דמי מחלה לעובדים בלתי מאורגנים. שעניין התשלום לתקופת מחלתם לא הוסדר לגביהם על פי הסכם קיבוצי ולא היו זכאים,משום כך, לתשלום כלשהו. עובד לא 

עורך דין בירושלים והסביבה

חוק עבודות נשים
סעיף 9א לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, מגן על עובדת בהיריון, שעבדה אצל מעסיקה שישה חודשים לפחות, מפני צמצום היקף משרתה כדי להכשיר את הדרך להתפטרותה.

עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749