פיצויים לעובד שהתפטר לקבל את כל הפיצויים

 

לפעמים עובדים שמתפטרים לא מכירים את כל הזכויות שמגיעות להם למשל על הפיצויים שהעובד יקבל יכללו גם כל מה שהצטבר בחשבונו, אם זה כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים כיוצא באלו וכל זאת ללא קשר לסיבות להתפטרות, אלו פיצויים שמגיעים לכל עובד גם אם מדובר במקרה של התפטרות יזומה או במקרה של פיטורים. במקרה של זכאות לפי הכתוב בחוק, המעסיק פטור מלהשלים סכומי פיצויים בצורה רטרואקטיבית, למשל עקב תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה וכדומה.

 

פיצויים לעובדים להכיר את כל הזכויות שלך

 

עובד שהתפטר אינו רשאי על פי החוק לקבל כספי פיצויים, אך כל עובד זכאי לקבל לרשותו את כל הכספים שהופרשו לחשבונו במסגרת ביטוח פנסיוני, כולל את הרווחים שנצברו, ולפעמים העובד אינו יודע שמגיעה לו הזכות הזו, כי זכות זו היא של העובד גם אם הוא בחר להתפטר מעבודתו מכל סיבה שהיא. למשל הזכות היא שהעובד יכול למשוך את כספי הפיצויים האלה ולא להמשיך ולחסוך אותם וזאת בתנאים מסוימים, ולא מומלץ למשל למשוך את כספי הפיצויים מתוך כספי הביטוח הפנסיוני כיוון שאז סכום הקצבה בפנסיה תוקטן משמעותית. בנוסף על פי החוק כל עובד שמפוטר שנה לאחר תחילת עבודתו זכאי לפיצויי פיטורים. עובדים רבים זכאים על פי חוק לפיצויי פיטורים וזאת לאחר סיום שנת עבודה, במקרים כמו הגעה לגיל הפרישה, סבל כתוצאה ממצב בריאותי ירוד של העובד או של בן משפחתו, התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר לידה או לאחר אימוץ ילד, לאחר קבלת ילד מתהליך פונדקאות, במקרים של הרעה בתנאי עבודה בהם העובד נפגע ולא מצליח לתקן את התנאים, במקרים של מעבר למקום עבודה מרוחק בהתאם לנסיבות החוק, התפטרות עקב גיוס לצבא או למשטרה ולכוחות הביטחון, פיצויים עקב חילופי מעסיקים ועוד.    

 

עובד שהתפטר הזכאות לפיצויים

 

במקרים מסוימים עובדים שהתפטרו יהיו זכאים לפיצויים על פי חוק פיצויי פיטורים, שם נקבעה רשימת הסיבות שבגללן גם עובד שההתפטרות היא מיוזמתו, הוא יהיה זכאי לפיצויים על פי החוק, ולמעשה על פי חוק זה רשאי עובד לקבל פיצויים גם במקרים של סיום עבודה ללא פיטורים.

 

פיצויים לעובדים שהתפטרו אפשר להגיש ערעור

 

כאשר מפטרים עובד נדמה לו שהוא צריך לקבל זאת כגזירה, אך למעשה אין הוא יודע שאפשר להגיש על פי חוק ערעור, העובד כלל לא יודע כיצד ומתי לעשות זאת. החוק מציין למשל על המעסיק להודיע זמן רב מראש כהודעה מוקדמת על הפיטורים, לאפשר לעובד עריכה של שימוע לפני הפיטורים, להעניק לו אישור המציין את כל תקופת העבודה בה עבד. במסגרת הזכויות המגיעות לעובד לאחר פיטוריו הוא אף רשאי להגיש ערעור מסודר כנגד ההחלטה לפטרו ועובדים רבים אינם מכירים את הנושא של הגשת ערעור. עובדים רבים בטוחים כי לאחר שקיבלו הודעת פיטורין אין ביכולתם לעשות דבר. רבים מהם גם אינם יודעים מה היו הסיבות לפיטורין, ושאפילו במקרה של פיטורים לא הוגנים ניתן לחייב את המעסיק להחזיר את העובד למקום עבודתו או לבקש פיצויי פיטורין גבוהים יותר. במסגרת הזכויות הרבות המגיעות לעובדים ויוצרות עבורם הגנה בתנאי העסקתם, עליהם לזכור כי גם בנושאי פיטורין מגיעים להם למשל זכויות רבות, ולכן על כל עובד יש לדעת כי הוא יקבל את מלוא ההגנה ואת כל הזכויות המגיעות לו.

 

פיצוי לעובד שהתפטר לפעול על פי החוק

 

ברוב המקרים האזרח הקטן ובמיוחד עובדים רבים אינם מכירים כלל את החוק, ואינם מבינים כי מעסיקים רבים עלולים לא לפעול על פי החוק, לכן חשוב להכיר את החוק באמצעות שירותיו של עורך דין מקצועי, על כל עובד לדעת כי קיים מכלול רחב של חוקים שיעניקו לו את כל ההגנה והסיוע הכלכלי בכדי להצליח לעבור תקופה לא קלה זו של פיטורים ללא קושי כלכלי משמעותי, ועם קבלת כל הזכויות המגיעות לעובד לאחר פיטורין לרבות פיצויים כספיים.

 

פיצויים לעובדים ייצוג מקצועי ואיכותי

 

לכן כל עובד צריך לדעת כי מגיע לו ייצוג מקצועי ואיכותי ובמיוחד לאחר פיטורים יש לו גם אפשרות לקבלת סיוע לאור השינוי המהיר. אך לא כל עובד יודע את זה ובמיוחד לא יודע שבמסגרת החוק במצב של פיטורין, קיימת מסגרת רחבה המגנה על העובד במסגרת מערכת חוקים ברורה. ובכל מקרה של הפרת חוקים ניתן להגיש תלונה וכן לתבוע פיצויים כספיים על פי חוק.

פיצויים לעובד שהתפטר​

פיצויים לעובד שהתפטר​
עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749