עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749

פיצויים לעובד שהתפטר​

פיצויים לעובד שהתפטר

מתי זכאים לפיצויים?

 

עובדים שהתפטרו אינם זכאים על פי חוק לפיצויים אלא במקרים מסוימים בהם, על פי חוק פיצויי פיטורים נקבעה רשימת הסיבות שבגללן גם עובד שההתפטרות היא מיוזמתו, הוא יהיה זכאי לפיצויים על פי החוק, ולמעשה על פי חוק זה רשאי עובד לקבל פיצויים לעובד שהתפטר גם במקרים של סיום עבודה ללא פיטורים.

 

פיצויים לעובדים שהתפטר לקבל פיצויים מקיפים

 

על הפיצויים שהעובד יקבל יכללו גם כל מה שהצטבר בחשבונו למשל כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים כיוצא באלו וכל זאת ללא קשר לסיבות להתפטרות, אלו פיצויים שמגיעים לכל עובד גם אם מדובר במקרה של התפטרות יזומה או במקרה של פיטורים. במקרה של זכאות לפי הכתוב בחוק, המעסיק פטור מלהשלים סכומי פיצויים בצורה רטרואקטיבית, למשל עקב תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה וכדומה בכל הנוגע לפיצויים לעובד שהתפטר.

 

פיצויים לעובד שהתפטר להכיר את הזכויות

 

על פי החוק העובד לא יקבל כספי פיצויים, ותישלל הזכות הזו שלו, במקרים חריגים בלבד כמו במקרים של מעילה וגניבה, אך מלבד מקרים חריגים אלו, כל עובד זכאי לקבל לרשותו את כל הכספים שהופרשו לחשבונו במסגרת ביטוח פנסיוני, כולל את הרווחים שנצברו, זכות זו היא של העובד גם אם הוא בחר להתפטר מעבודתו מכל סיבה שהיא. העובד יכול למשוך את כספי הפיצויים האלה ולא להמשיך ולחסוך אותם וזאת בתנאים מסוימים, ולא מומלץ למשל למשוך את כספי הפיצויים מתוך כספי הביטוח הפנסיוני כיוון שאז סכום הקצבה בפנסיה תוקטן משמעותית. בנוסף על פי החוק כל עובד שמפוטר שנה לאחר תחילת עבודתו זכאי לפיצויי פיטורים. עובדים רבים זכאים על פי חוק לפיצויי פיטורים וזאת לאחר סיום שנת עבודה, במקרים כמו הגעה לגיל הפרישה, סבל כתוצאה ממצב בריאותי ירוד של העובד או של בן משפחתו, התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר לידה או לאחר אימוץ ילד, לאחר קבלת ילד מתהליך פונדקאות, במקרים של הרעה בתנאי עבודה בהם העובד נפגע ולא מצליח לתקן את התנאים, במקרים של מעבר למקום עבודה מרוחק בהתאם לנסיבות החוק, התפטרות עקב גיוס לצבא או למשטרה ולכוחות הביטחון, פיצויים עקב שהות של נשים במעון לנשים מוכות, פיצויים עקב חילופי מעסיקים וכדומה