חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, קובע מי זכאי לפיצויי פיטורים:

סעיף 1 (א) - עובד שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר. או עובד עונתי שעבד שתי עונות ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר.

סעיף 1 (ב) - עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק ונתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים.

סעיף 6 - בגין מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחתו(כמוגדר בתקנות).

סעיף 7- התפטרה עובדת תוך תשעה חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילדה (לידה לרבות אימוץ, משמורת, אומנ כמפורט בחוק)

סעיף 7 א- התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות.

 סעיף 8- התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים:

בניגוד למקובל לחשוב - לא כל העתקת מקום מגורים מזכה בפיצויי פיטורים ויש לכך תנאים נוספים.

למשל, מעבר דירה "רגיל" מתל אביב לחיפה בעקבותיו התפטר העובד מעבודתו - כלל אינו מזכה בפיצויים.

לעומת זאת, מעבר מתל אביב לעפולה או לשדרות - כן מזכה בפיצויים משום שאלו מוגדרים "יישובי פיתוח" בחוק.

המקרים הנפוצים של זכאות לפיצויים עקב העתקת מקום מגורים:

א. מעבר ליישוב חקלאי - קיבוץ או מושב.

ב. מעבר להתנחלות.

ג. מעבר ליישוב פיתוח כהגדרתו בחוק (יש רשימה סגורה של יישובים )

ד. מעבר דירה עקב נישואין או גירושין.

ה. מעבר דירה למרחק העולה על 40 ק"מ עקב הצטרפות לבן הזוג שהחליף את מקום עבודתו וכתוצאה מכך את מקום מגוריו.

 

חשוב להדגיש - ההתפטרות צריכה להיות עקב המעבר ולנבוע ממנו. עובד שמתפטר מעבודתו עקב המעבר מפתח תקווה לקיבוץ עינת הנמצא בסמוך לה לא יקבל פיצויים כי המעבר ליישוב החקלאי בעצמו אינו מספיק. היישוב צריך להיות מרוחק דיו כדי שבית הדין יכיר בעובדה שאין לצפות מהעובד להגיע ממנו לעבודתו הקודמת מדי יום.

 

תנאי נוסף וחשוב - מגורים ביישוב החדש של חצי שנה לפחות - רק אז תהיו זכאים לפיצוי. יחד עם זאת כבר בהתפטרות יש לציין במכתב כי הסיבה היא מעבר מקום המגורים.

 לפיכך, יש לבדוק אם הישוב עונה  להגדרת ישובי פיתוח כפי שהוגדרו על ידי הממשלה .

 פיצויי פיטורים

 

פיצויי פיטורים

עו"ד יצחק אלמליח​

עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749