מאמרים

הרעת תנאים בעבודה
שימוע לפני פיטורים

חוק חופשה שנתית ופרשנותו

בחוק פורש שזכות העובד זכאי לצאת לחופשה וחובת המעביד להוציא . הפסיקה קבעה שמועד היציאה לחופשה היא בתחום סמכויותיו של המעביד ,אך יש להפעילה תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו.

(ארצי ) לו/4-5 משה גינסטלר ואח' נ' מדינת ישראל, ח(1) 003

עורך דין בירושלים והסביבה

חוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטוריםתשכ"ג-1963, קובע מי זכאי לפיצויי פיטורים:

סעיף 1 (א) - עובד שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר. או עובד עונתי שעבד שתי עונות ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר.

סעיף 1 (ב) - עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק ונתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים.

עורך דין דיני עבודה

ימי מחלה
ניתן בבית דין הארצי לעבודה מיום 29.11.12

עובדות מדובר בערעור בסכסוך קיבוצי על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב בו נדחתה בקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות") לסעד הצהרתי לעניין זכאות עובדי א. (להלן: "המעסיקה") לצבור ימי חופשה בתקופת מחלה.

השאלה המשפטית בה נדרש בית הדין להכריע הנה

שימוע לפני פיטורים

דמי מחלה
תשלום דמי המחלה נועד לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בתקופה בה נבצר ממנו לעבוד מחמת מחלה.חוק דמי מחלה,   התשל"ו-1976 חוקק במטרה להעניק דמי מחלה לעובדים בלתי מאורגנים. שעניין התשלום לתקופת מחלתם לא הוסדר לגביהם על פי הסכם קיבוצי ולא היו זכאים,משום כך, לתשלום כלשהו. עובד לא 

עורך דין בירושלים והסביבה

חוק עבודות נשים
סעיף 9א לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, מגן על עובדת בהיריון, שעבדה אצל מעסיקה שישה חודשים לפחות, מפני צמצום היקף משרתה כדי להכשיר את הדרך להתפטרותה.

עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749