עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749

הרעת תנאי עבודה

הרעת תנאי עבודה

פיצוי בעקבות פיטורין ייצוג של עובד שהתפטר מהעבודה בעקבות הרעת תנאי עבודה 

עובד שחווה הרעת תנאי עבודה ללא סיבה מוצדקת רשאי לקבל ייצוג משפטי, גם אם זוהי רק הרגשת העובד בלבד. העובדים מגיעים ודורשים את הזכויות שלהם על פי חוק, ונתקלים בסירוב באמתלות כלשהם ואינם יודעים איך להגיב לטענות, לכך צריך ייצוג מתאים. כמו כן החוק מגן על עובדים שהרעת תנאי עבודה בוצעה בכוונה כדי לגרום לפיטורין שלהם ללא קבלת זכויות ושכר.

אך גם במידה שחלה הרעת תנאי עבודה במצבים בהם העובדים מרגישים כי המעסיקים משנים את תנאי העבודה שלהם או מתעמרים בהם בלי שום סיבה מוצדקת. למרות שזוהי הרגשתם האישית ויתכן כי המעסיק אינו חושב שהוא מתעמר או מזלזל בעובד זה, עדיין העובד זכאי לפיצויי פיטורין על פי חוק.

כמו כן במקומות עבודה מסודרים, שיש תנאי עבודה ושכר מעוגנים בהסכמי עבודה, כל שיש שינוי לרעה בתנאים אלו, יחשב כהרעת תנאי עבודה. במקומות אלו בניגוד למקומות עבודה אחרים, העובדים לא מוותרים בקלות על התנאים שהיו להם בעבר. עובדים אלו מודעים לשמירה על הזכויות שלהם ועל הייצוג שלהם, על ידי עורך דין לענייני עבודה בבית משפט לעבודה.

כללים להרעת התנאים בעבודה

על פי החוק ישנם תנאים להרעת תנאי עבודה, שיש לדעת אותם מראש, לכן ידיעה של החוק מראש עלולה למנוע אי נעימות בעתיד. 

על פי הדין והפסיקה האמורה בחוק אם לא נאמר אחרת בהסכמי עבודה ושכר, הרעת תנאי עבודה שמתבצעת באישור ובהסכמת העובד אינה נחשבת לכזו.

במקרים שבהם הודעת ההתפטרות של העובד מתאחרת באופן בלתי סביר או שהגשת התביעה עצמה מתאחרת ניתן לומר כי עובד זה הסכים עם תנאי העסקתו למרות הפרת החוזה החד צדדית.

 

מה כולל הרעת תנאים בעבודה: 

על פי חוק פיצויי פיטורין: "סעיף א11 לחוק פיצוי פיטורין התשכ"ג 1963" התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד, שבהן אין לדרוש ממנו שימשיך בעבודתו רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורין" 

 

שינוי מקום עבודה שכולל ירידה בשכר 

עובד מתבקש לעזוב מקום עבודה והתנאים במקום העבודה החדש אינם תואמים את התנאים להם הורגל.

 

הורדה משמעותית בשכר בעבודה 

עובד שמחליטים לקצץ בשכר העבודה שלו בשיעור של 10% משכר העבודה שהוצע לו. קיצוץ זה יחשב כהרעת תנאי עבודה מוחשית המזכה את העובד בפיצויי פיטורין.